Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van de website is van niet-deskundige en geheel vrijblijvende aard. Het gebruik van de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, is geheel voor eigen risico. Raadpleeg altijd een deskundige.

Verantwoording
Deze website geeft een beoordeling en/of vergelijking van autoverzekeringen. De beoordeling/vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals direct onder het overzicht is vermeld. De beoordeling/vergelijking omvat alleen de grote en bekende verzekeraars en is derhalve niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de beoordeling/vergelijking ontbreken.

Website heeft geen bemiddelende rol
De getoonde informatie over de producten betreft algemene, indicatieve informatie danwel advertentieruimte van derden. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Voor de getoonde producten, diensten of adviezen geldt dat de uitgever van de website hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De uitgever van de website toont slechts advertenties van derden en is geen (financieel) dienstverlener, aanbieder en/of bemiddelaar van producten. Enige aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende derde.

Copyright
De website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website.

Privacy
Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie zoals cookies (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geinteresseerd bent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *